Després de varies actuacions i de provar diferents tecnologies i alternatives com els sistemes de estabilització de terra SAULO SOLID i TERRA SOLIDA per aconseguir paviments naturals, els serveis tècnics de Barcelona han confiat en la nostre empresa per aplicar la contenció de terres mitjançant murs de gabions a l’actuació de Montjuïc.

Arranjament de l’escala del carrer Tarongers de Montjuïc, Barcelona.

L’escala és molt antiga i actualment es trobava en un estat molt deficient. En alguns trams els fonaments d’aquesta han cedit, en d’altres els murs de contenció que hi havien es van col·lapsar dificultat o fins i tot impedint l’ús d’aquestes. Aquest col·lapse és degut probablement a un procés natural de desgast i d’erosió provocada per la pluja.

 

Els serveis tècnics de Barcelona tornen a confiar en l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge i en els seus sistemes i tecnologies. En aquesta actuació les principals tasques de millora definides son:

Mur de gabions al Parc de Montjuic de Barcelona - MASSACHS Obres i Paisatge

– Construcció de dos murs de contenció a base de gabions, per tal de contenir els talussos que han patit moviment.

– Retirada del graonat malmés i emmagatzematge del mateix per poder-lo reaprofitar més tard.

– Refinat de les plataformes del graonat i dels replans i restitució de les mateixes a la cota definida als plànols corresponents.

– Recol·locació del graonat a la seva posició definitiva.

 

Gabions i escales Montjuïc Barcelona - Massachs Obres i Paisatge

Comments are closed.