Durant el mes de Desembre del 2014 es van dur a terme a Sant Feliu de Guíxols varies actuacions per tal d’estabilitzar els paviments de terra amb el sistema SAULO SOLID, incrementant la seva resistència a l’erosió, evitant la formació de regueres, fang i vegetació durant anys.

 

 

(Fotografies: abans de l’actuació / paviment acabat)

 

L’any 2011 es varen realitzar unes proves amb SAULO SOLID en un tram de carril bici i en un tram de la parada de taxis del passeig de mar. 

 

Passats 3 anys, el bon estat i l’envelliment de les actuacions ja realitzades confirmen als serveis tècnics el bon resultat de les nostres tecnologies.

 

 

Per aquest motiu l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols torna a confiar en l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge per aplicar el sistema certificat SAULO SOLID a tota la parada de taxis del passeig del mar i diverses actuacions en trams de carril bici on tenen dret de pas els turismes dels veïns.

 

SAULO SOLID és un sistema certificat per l’estabilització del sòl natural que aconsegueix evitar la formació de regueres, fang i nova vegetació durant anys.

SAULO SOLID és un sistema respectuós amb el medi ambient i s’integra totalment amb la natura.

 

(Imatges de les actuacions realitzades)

 

Els paviments de terra  s’erosionen molt fàcilment pels efectes meteorològics, principalment l’aigua de la pluja; i per el seu propi ús.

El manteniment d’un paviment de terra és costos i generalment sempre resta en mal estat.

Estendre i compactar  una capa de sauló en molts dels casos no és suficient i re-apareix la mateixa problemàtica d’erosió amb cada ploguda o pel seu propi ús.

SAULO SOLID és un sistema certificat que garanteix assolir uns resultats mínims de qualitat en assaigs a laboratori.

 

 (Aplicació del sistema certificat SAULO SOLID)

 

 

 

Comments are closed.