Durant aquest estiu l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha realitzat una altre actuació singular utilitzant paviment asfàltic de acolorit en massa.

MASSACHS tres mostres asfalt color sobre saulo clar

 

Aquest tipus de paviment és bastant desconegut ja que per norma general s’utilitza asfalt de color negre en totes les carreteres o carrers ja que és el més avantatjós en relació qualitat-preu.

Ara bé, en algunes actuacions el valor paisatgístic i natural de l’entorn esdevenen determinants per decidir quin model constructiu es vol utilitzar. Concretament en el segment dels paviments per tal de minimitzar l’impacte en el medi ambient tot aconseguint les infraestructures amb les característiques tècniques que es necessitin.

 

 

 

?

 

Així doncs, el departament de Paviments de l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu ofereix  el formigó acolorit en massa, el formigó rentat amb àrids seleccionats  vists en superfície, paviments de sauló Parc amb polímers i els sistemes certificats per l’estabilització del sòl SAULO SOLID i TERRA SOLIDA; conjuntament amb els paviments d’asfalt i paviments d’asfalt de color.

 

MASSACHS tres mostres asfalt color sobre terra moll

?

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color 6

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color 5

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color 4

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color 3

MASASCHS Obres i Paisatge paviment asfalt de color 2

Per més informació i estudis d’obra posi’s en contacte.

Comments are closed.