Finalitzades les obres del Projecte de creació d’un itinerari accessible al Parc Natural de les Ribes del Ter de Girona. Com a paviment pel recorregut s’ha aplicat el sistema certificat SAULO SOLID per estabilitzar el camí de terra aconseguint un paviment natural molt resistent que evita que s’erosioni en molts anys.

Concretament, l’àmbit d’actuació s’ubica a la zona de prat existent entre el pavelló de Fontajau i la riba esquerra del Ter, limitat a l’Oest pel pont de l’Avinguda Josep Tarradelles.

Itinerari Parc Natural Ribes del Ter de Girona - Paviemnt terra estabilitzada SAULO SOLID

El projecte consisteix en un itinerari accessible que aprofita en part elements existents del parc com és l’aparcament, el camí d’accés al pont, i el camí ja existent paral·lel al riu que es troba a cota del peu de les escales del pavelló.

El nou itinerari amb paviment SAULO SOLID connecta aquest camí ja existent amb la riba del Ter a través de dues rampes d’un màxim d’un 6% de pendent, creant així un nou
circuit d’aproximadament 1Km de llargada de topografia pràcticament plana.

Aquest camí té un ramal que l’acosta fins a la vora del Ter, on hi ha el moll de formigó existent permetent així el contacte més proper al riu.

Aquest espai era freqüentat per alguns ciutadans que hi anaven a fer esport o a passejar. Amb aquesta actuació s’aconsegueix fer més accessible per a un major ventall de ciutadans incloent aquells amb mobilitat reduïda i essent transitable per cotxets de nadons i cadires de rodes.

Un paviment de terra estabilitzada SAULO SOLID evita la formació de regueres, fang i nova vegetació, restant en bones condicions pel seu ús durant anys sense necessitat de manteniment. SAULO SOLID és un paviment que s’integra perfectament amb l’entorn natural i és respectuós amb el medi ambient.

Tanmateix, per tal de garantir l’accés de les persones amb mobilitat reduïda s’ha adaptat l’accés des de l’aparcament de Fontajau i altres rampes d’accés fins al nou recorregut del Parc de les Ribes del Ter.

Girona - fontajau 13

Girona - fontajau 12 footing

Girona - fontajau 09

Girona - fontajau 11

Girona - fontajau 10

Girona - fontajau 07

Girona - fontajau 07 naturalitzat

Girona - fontajau 07 frenada

Girona - fontajau 05

Girona - fontajau 03

Girona - fontajau 02

Aquesta actuació s’inclou al projecte NATUR’ACC, cofinançat per la Unió Europea. L’objectiu del projecte és crear una oferta turística de natura, sostenible i
accessible, a l’eix transfronterer Girona-Perpinyà.

Comments are closed.