El resultat ha sigut satisfactori tant pels serveis tècnics com pels representants de l’oposició. L’actuació, que havia despertat molta expectació també per part de la ciutadania degut a l’interès natural i paisatgístic del camí de l’alegria, ha estat ben rebuda per la majoria de usuaris i de veïns de la població.

El camí de l’alegria de Tiana és un camí de terra amb un nivell de intensitat de trànsit considerable. Aquest fet amb un ferm de terra simplement compactada comportava la problemàtica de la erosió pel seu ús i per les condicions climatològiques com la pluja fet que provoca un elevat cost en manteniment i que el camí no estigui en condicions completament òptimes pel seu ús.

 

En el camí de l’alegria de Tiana un dels principals factors es tenia molt clar i era la intenció de preservar la natura, l’entorn i el paisatge. Per tant, pavimentar el camí amb asfalt o formigó no era el que es creia necessari i/o adient.

 

Finalment els serveis tècnics de l’ajuntament de Tiana es van decantar per l’estabilització del sòl per millorar-ne les seves característiques tècniques i al mateix temps no causar un gran impacte paisatgístic del camí de l’Alegria.

El sistema que es va decidir aplicar és TERRA SOLIDA. Un sistema certificat, que utilitza l’àrid existent i mitjançant additius naturals i la seva barreja de forma homogènia, aconsegueix un paviment de terra estabilitzada amb un increment a la resistència a l’erosió molt elevat.

Amb aquest sistema s’aconsegueix evitar la formació de regueres, fang i nova vegetació durant mol temps, retardant els afectes de l’erosió pel seu ús i de la pluja, tot essent respectuós amb el medi ambient.

Un paviment TERRA SOLIDA s’integra perfectament a la natura i envelleix dignament amb el pas del temps sense necessitat de manteniment.

?
Detall pneumàtic d’algun incrèdul poc responsable que el dia de l’obertura va realitzar una forta frenada. Molt bon comportament del paviment de terra estabilitzada TERRA SOLIDA evidenciant la seva elevada resistència. .

Així doncs, solucionada la problemàtica de manteniment durant un bon temps i a gaudir del resultat: un model constructiu més respectuós amb el medi ambient.

A continuació facilitem algun enllaç relacionat amb aquesta notícia en diferents mitjans:

  • Video de «Junts per Tiana»

Comments are closed.