L’empresa Massachs Obres i Paisatge ja ha enllestit  bona part de l’obra i continuaran les obres durant aquest mes de Gener. L’obra consisteix en la modificació del traçat d’un tram de canonada d’aigua potable als nuclis de Calella i Llafranc; principalment substituint l’actual canonada de fibrociment per una de fosa dúctil.

L’anterior instal·lació es va realitzar ja fa molts anys, la canonada era de fibrociment i el recorregut d’aquesta transcorria per terrenys de titularitat privada, tant en zones construides com a camp a través.

Aquests son els principals aspectes que comporten una problemàtica a la qual els serveis tècnics de l’Ajuntament han donat solució amb les obres que s’estan duent a terme aquest mes de Gener per l’empresa adjudicatària Massachs Obres i Paisatge.

 

 

Algunes de les solucions adoptades per l’Ajuntament de Palafrugell han sigut: la modificació del traçat, que evitarà el pas en fiques i terrenys privats, facilitant l’accés per manteniments i reparacions; canviar el tipus de canonada de fibrociment per un de alta qualitat de fosa dúctil i unificar el diàmetre augmentant la capacitat de transport d’aquesta línia i assegurar creixements de demanda en un futur.

Per anomenar alguns dels treballs que ha realitzat l’empresa Massachs Obres i Paisatge en linas generals: moviments de terres i excavació de rases en terra i en roca mitjançant excavadora amb pala i amb martell hidràulic, transport runes abocador, col·locació, instal·lació i posta a punt de la nova canonada, cubriment i senyalització de la canonada i posterior rebliment de rases, refer paviments de formigó i d’asfalt, neteja de l’obra.

 

 

 

A continuacó fem referència al següent apartat del projecte:

«El municipi de Palafrugell, amb 22.945 habitants censats a 24 de juliol de 2015, a l’estiu s’estima que triplica la seva població, la qual cosa afecta directament als nuclis costaners de Calella i Llafranc.
Llafranc passaria de menys de 300 habitants a l’hivern, a uns 20 mil, i Calella de menys de 700 habitants a uns 30 mil aproximadament.Aquest augment de població aproximat afecta directament al consum d’aigua, sobretot dels nuclis costaners i per tant, garantir el subministrament, cabal i pressions de la xarxa d’aigua potable és de gran importància.

Les tasques de localització de les fruites en aquesta canonada són complicades i llargues, ja que degut a l’acumulació de terres, la canonada es troba aproximadament a una profunditat de 6 metres. Això fa que les tasques d’excavació siguin complexes i llargues i que la reparació de la fuita suposi un perill considerable, ja que s’està treballant amb profunditats grans. A més, això suposa que les reparacions tinguin un termini d’execució molt superior a lo habitual en cassos d’urgència.

La necessitat és òbvia, sobretot pels antecedents, en què queda palès que la canonada d’abastament si pateix una avaria, presenta a més del gran problema de l’accés a les finques de titularitat privada -que no sempre és possible i que suposa un obstacle legal evident- un problema per la qualitat i garantia de prestació del servei de subministrament d’aigua, i que afecta directament al turisme, que és una font important de recursos del
municipi.»

Punt 4 de la Memòria del projecte de modificació del traçat d’un tram de canonada d’aigua potable als nuclis de Calella i Llafranc, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Palafrugell.

Comments are closed.