Tot i que al principi sembli una contradicció, en els més de 4 anys que comercialitzem i executem aquest sistema constructiu de paviment natural, han estat forces les vegades que el client o la direcció facultativa ens ha demanat la possibilitat de modificar el color afegint colorant.

La idea inicial era la de alterar el mínim possible la mescla per aconseguir un paviment el màxim de natural i amb el màxim de integració amb l’entorn natural.

La nostra primera proposta de I+D va esser estudiar diferents àrids per jugar de forma natural amb els diferents colors dels àrids seleccionats per la mescla. Aquesta es la solució més natural i que portem a terme de manera regular, sempre que l’obra te la entitat suficient.

 

 

Davant la insistència d’alguns projectistes, vàrem encarregar al departament de I+D l’estudi de la viabilitat de incloure colorant a la mescla i el seu comportament cromàtic amb el pas del temps.

 

Hem estudiat el mercat en el que hi ha diversitat de additius i colorants a partir de pigments naturals i compatibles amb el nostre paviment.

 

Fa dos anys vàrem portar a terme una aplicació a la zona arqueològica de Sant Julià de Ramis, nomenada “Poblat ibèric Castellum Fractum”.

 

4

 

L’actuació a la zona arqueològica es va basar en pavimentar les diferents estances del castell amb un paviment de terra estabilitzada amb dos varietats de color, un d’ells amb colorant per aconseguir una tonalitat morada. La utilització de varis colors en el Sauló Sòlid serviria així per distingir visualment dues parts dels jaciment i al mateix temps els protegiria de la erosió.

Un cop passats dos anys sense cap manteniment, hem acabat el estudi de I+D amb un resultat del tot favorable.

L’envelliment ha estat del tot homogeni, el colorant no ha provocat rebuig i la tonalitat, dos anys després, es manté gairebé igual en base al color inicial.

 

6     5

7

 

La direcció facultativa està del tot satisfeta amb el resultat i l’empresa Massachs Obres i Paisatge es disposa a comercialitzar aquesta possibilitat des de aquest moment.

La naturalitat aconseguida dona tota l’aparença d’un paviment natural, que és el propòsit inicial pel que Massachs Obres i Paisatge decidís desenvolupar aquest tipus d’aplicació.

Amb aquesta obra que ja té dos anys d’envelliment, donem base als tècnics que vulguin projectar amb aquesta alternativa, amb la garantia que s’aconsegueix un paviment que es percep com a natural i que envellirà dignament com en aquesta actuació.

 

8

 

Per més informació posi’s en contacte !

Comments are closed.