Actuació de millora en el cementiri de Sants amb la renovació dels paviments de terra utilitzant el sistema certificat per estabilització del sòl SAULO SOLID.

Desprès d’anys d’ús, el paviment de terra existent al cementiri de Sants estava contaminat per la pol·linització, restes vegetals, zones amb molts fins i zones amb problemes de fangs.

Els paviments de terra o sauló simplement compactat s’erosionen amb molta facilitat i per què restin en bones condicions necessiten d’ un manteniment constant, amb el cost que aquest comporta si es vol que resti en perfectes condicions.

 

Per aquests motiu, el serveis tècnics del cementiri de Sants de Barcelona, vàren buscar una solució per aquesta problemàtica de l’erosió amb la intenció de mantenir un aspecte natural.

En la recerca d’una alternativa i solució vàren veure que en altres actuacions amb la mateixa problemàtica en la ciutat de Barcelona vàren aplicar amb bons resultats el sistema certificat d’estabilització Sauló Sòlid. 

 

Finalment, es va decidir que era el paviment idoni pel tipus d’actuació. Sauló Sòlid és un paviment natural de terra estabilitzada que incrementa considerablement la resistència a l’erosió del ferm, evitant la formació de regueres, fang i nova vegetació durant molt temps, sense necessitat de manteniment.

La integració paisatgística es total, es un sistema respectuós amb el medi ambient i el seu aspecte és natural. Tanmateix, l’actuació en un cementiri és propi de la nostra cultura i tradició que sigui un espai natural i verd on hi ha una especial connexió amb la terra i la natura.

 

Degut a l’espai reduït i a la complicació d’accés amb maquinària en alguns punts del cementiri es va realitzar l’estesa del material SaulóSòlid de forma manual i la seva compactació mitjançant bandeja vibradora de compactació.

El resultat és un paviment homogeni de terra estabilitzada, amb una elevada resistència a la erosió, tant en compressió com en abrasió, evitant l’aparició de regueres, fang i nova vegetació sense necessitat de manteniment.

A continuació unes fotografies del paviment recent acabat:

Paviment recent acabat Sauló Sòlid cementiri de Sants Barcelona 02

Paviment recent acabat Sauló Sòlid cementiri de Sants Barcelona 05

Paviment recent acabat Sauló Sòlid cementiri de Sants Barcelona 07

Paviment Sauló Sòlid un mes després execució cementiri Sants Barcelona 03
Paviment Sauló Sòlid un mes després execució cementiri Sants Barcelona 02
Paviment Sauló Sòlid un mes després execució cementiri Sants Barcelona 01
Paviment recent acabat Sauló Sòlid cementiri de Sants Barcelona 06

Comments are closed.