La nostra empresa s’acaba d’incorporar al Gremi de Jardineria de Catalunya, actuant com a patrocinador del mateix. Amb aquesta incorporació oferim a tots els agremiats, els nostres  serveis en el sector del paisatgisme, i en concret en l’execució dels paviments naturals,  a la vegada que establim noves sinèrgies amb d’altres proveïdors del sector de la Jardineria.

«L’any 2003 es constitueix el Gremi de Jardineria de Catalunya a partir de la fusió de l’Associació Catalana d’Empreses de Jardineria i del Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. Els seus orígens es remunten al segle XIX, concretament a l’any 1874 quan una agrupació de professionals de jardineria i floricultura van fundar a Barcelona la Societat Forestal. Han estat molts els canvis de nom i seu de la Societat Forestal. Al 1890 va passar a anomenar-se Societat Catalana d’Horticultura i més endavant Foment de l’Horticultura, ubicats a la seu de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, entitat amb la qual ja van estar en contacte les anteriors Societat Forestal i Societat Catalana d’Horticultura. L’any 1936 s’agrupen els socis de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i es forma l’Agrupació de Jardineria i Floricultura, un temps després es crea el Gremi Sindical d’Especialitats Hortícoles.
És al 1976 quan les diferents activitats que agrupaven el Gremi Sindical d’Especialitats Hortícoles es separen i es creen els diferents Gremis i Associacions, creant-se l’Associació d’Empresaris de Jardineria, entre d’altres.
Més endavant, al 1993, un grup d’empresaris de Terrassa decideix crear el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. El gremi neix amb modèstia, però mica en mica aconsegueix agremiar a una cinquantena de professionals interessats en la millora i dignificació del sector.
A finals de 2002 comencen les primeres converses entre l’Associació Catalana d’Empreses de Jardineria i el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca, immediatament aquestes converses van donar els seus fruits amb la constitució del Gremi de Jardineria de Catalunya.
El Gremi neix davant la necessitat de constituir una associació professional que representi a les empreses com a col·lectiu, i que a la vegada permeti intercanviar experiències i conèixer altres empreses del sector. La seva finalitat és la de representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus afiliats davant l’Administració i els agents socials. El Gremi està adherit, des de la seva constitució, a la patronal catalana Cecot de la qual rep assessorament en qualsevol matèria empresarial, així com diferents serveis molt beneficiosos per als professionals del sector.»

Font: http://www.gremijardineria.cat

 


 

El nostre primer contacte públic amb tots els agremiats,  tindrà lloc dins la Jornada que es celebrarà el 21 de febrer a l’Auditori de la Vall de’n Bas en el marc de l’Assemblea del Gremi 2017, oberta a tots els professionals dels sector. En aquesta jornada presentarem la nostra empresa i els nostres productes a tots els assistents.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MASSACHS ofereix a tots els agremiats, un 15% de descompte en tots els nostres Paviments Naturals

www.terrasolida.com

www.saulosolid.com

www.sauloparc.com

www.terrapref.com

 

 

Comments are closed.