S’han iniciat les obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació que comprèn el carrer Vista Alegre, carrer de les Penyes, i Camí de Ronda, inclosos els seus accesos, promogudes per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Els treballs que es duràn a terme son principalment: enderrocs, moviments de terres, paviments, xarxes de serveis, mobiliari urbà, senyalització, i neteja,  refer murets, aportació sauló, reparació i formació de nous graons, baranes i bancs al Camí de Ronda.

Aquest treballs tindran un cost de 207.247,83 € i tindràn una durada de 5 mesos.

 

 

Amb l’experiència de més de 50 anys en el món de la construcció, parc de maquinaria propi, personal qualificat i professional i els millors proveïdors i instal·ladors del sector


 

Per més informació posi’s en contacte!

 

Comments are closed.