L’Ajuntament d’Olot ens va encarregar les obres per la construcció d’una via peatonal i via verda entre els volcans Montsacopa i la Garrinada, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que ja han estat finalitzades amb total satisfacció per part de l’adjudicatari i els usuaris a la zona.

 

L’objecte principal d’aquesta obra era la d’unir els barris de Sant Miquel i del Morrot amb un vial peatonal, mitjançant la millora d’alguns trams del camí, per tal de proporcionar un vial més segur i agradable als seus veïns. Al trobar-se entre els anomenats volcans, aquesta zona té un important interés paisatgístic i representatiu, pel que les intervencions van anar dirigides a aconseguir un equilibri entre el bon funcionament i el baix impacte visual.

 

 

El camí s’ha dividit en varis trams, ja que el seu tractament és prou diferenciat com per a tractar-los separadament. Concretament està dividit en 4 trams:

  • Tram A.

Comença al carrer Puigmal, on actualment hi ha un aparcament al final d’aquest carrer i arriba fins on el pendent s’incrementa de forma important. A aquesta part de camí s’ha arranjat superficialment el camí de terra, i s’han col.locat unes balises per marcar el recorregut a poca alçada, minimitzant els riscos de circular-hi de nit.

 

  • Tram B.

Aquest petit tram té la dificultat derivada d’un pendent que va entre el 12% i el 20%. Per tant el que em fet ha estat col.locar travesses de fusta segons el pendent, per tal de compaginar rampes amb petits esglaons.

 

  • Tram C.

En un tram al costat d’un camí asfaltat dins la propietat de la central transformadora, s’ha creat un nou camí a un nivell inferior, a uns 2 metres, seguint el nivell del camp on es troba. S’ha desdoblat el vial, fent-lo compatible per al pas de persones i bicicletes.  En aquest tram s’ha rebaixat el terreny, treient la capa de terra vegetal, s’ha picona tl’esplanada de forma molt compactada, s’ha col.locat una subbase de tot-u artificial. Tot seguit s’ha col.locat una capa final de sauló de 5cm de gruix, amb material de color fosc com la provinent de la cantera d’Ogassà, amb la finalitat de que l’acabat agafès una tonalitat que no contrastès amb l’entorn.

Igual que en el cas anterior, s’ha balisat la resta del camí.

 

 

  • Tram D.

Consisteix en l’arrencada des del barri de Sant Miquel, començant al nou aparcament que s’ha construït al C/Martí l’Humà. En aquest existia la dificultat d’un pendent important a la falda de La Garrinada, pel qual s’han atalussat els seus laterals i en les zones que amb molta pendent, s’han col.locat planxes d’acer inclinades 60º per aguantar les terres i estabilitzar el terreny.

 

Amb les obres acabades els veins dels barris de Sant Miquel i del Morrot i tots els usuaris de l’entorn ja poden gaudir d’una agradable passejada per aquesta zona amb tant representativa de la zona.

 

 

 

Visiti el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa!

Comments are closed.