Acabades les obres de millora i urbanització de la Plaça Major  i diversos carrers del terme municipal de Torrent, a Girona.

Es van començar els treballs a finals del 2019 i s’han acabat abans de l’estiu del 2020.

Principalment els treballs han consistit en:

 • Enderrocs, reposicions, cates i afectació de serveis existents.
 • Moviment de terres
 • Pavimentació
 • Nova xarxa de Residuals
 • Nova xarxa de Pluvials
 • Xarxa Elèctrica: Obra civil i instal·lació
 • Xarxa Aigua Potable: Obra civil i instal·lació
 • Xarxa d’Enllumenat Públic: Obra civil i instal·lació
 • Xarxa de Telefonia: Obra civil i instal·lació
 • Mobiliari urbà
 • Senyalització
 • Control de qualitat, seguretat i salut.
 • Varis i imprevistos

El resultat final de l’execució del projecte ha resultat totalment satisfactori amb lo previst al projecte.

Aquesta obra l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge l’ha executat complint les exigències de les certificacions:

 • ISO 9001 – Sistema de gestión de calidad
 • ISO 14001 – Sistema de Gestión Medio Ambiental
 • ISO 45001 – Sistema de Gestió de Seguridad y Salud Laboral

Aquests certificats que té vigents l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge son la millor garantia de que les obres es facin amb un sistema de treball eficient, profesional y responsable.

L’aplicació i compliment d’aquestes ISO a les obres aporten un valor afegit als projectes de gran importància doncs son: la garantia de qualitat, del respecte pel medi ambient, garantia seguretat i salut pels treballadors.

Fora bó, que tinguessin més importància en els processos de contractació aquests tipus de certificacions prioritzant mesures de contractació social, certificats de gestió ambiental, i altres eines que garanteixin un correcte desenvolupament econòmic i social de la població; i no només prioritzar lo econòmic repercutint negativament en la qualitat i les condicions de treball.

Comments are closed.