Durant el Març del 2021 han començat els treballs previs d’aquesta obra d’urbanització del que era l’últim carrer de la trama urbana del municipi sense asfaltar i amb deficiències de serveis.  

Aquesta actuació és publicoprivada i està cofinançada entre els veïns i l’Ajuntament.

Les obligacions urbanístiques del carrer s’Adolitx fa dècades que no es complien comportant grans deficiències en serveis com el clavegueram, la xarxa de pluvials, d’enllumenat, de gas entre altres. 

 

 

La previsió de durada de l’obra son un 6 mesos, durant els quals estarà restringit l’accés de persones i vehicles; per tal de portar a terme l’actuació prevista en el projecte d’urbanització. 

 

 

L’empresa MASSACHS  va ser adjudicatària del concurs públic de licitació oberta; va aconseguir la millor puntuació presentant una oferta del pressupost amb una baixa del preu molt important. Això es tradueix en un estalvi econòmic de l’inversió prevista inicialment tant pels veïns com per l’ajuntament.

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu   garanteix el seu compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la nostra activitat, obtenint favorablement per part  de l’empresa líder en el sector de la certificació, OCA Cert Institut de Certificació, la certificació de les normes:

 

ISO UNE-EN 9001.2015,  – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO UNE-EN 14001.2015 – SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIETNAL

i la recentment publicada ISO UNE-EN 45001.2018 – SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

 

 

Més informació:

  • Enllanç video:

 

 

 

 

Comments are closed.