L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge fabrica i subministra àrids per els sectors de la construcció i la jardineria; tant de procedencia natural com àrids reciclats.

àrid natural – sorra 0/5 i graveta 5/8

Posem a disposició de les seves obres el subministrament d’Àrids Naturals i Àrids Reciclats, per la construcció i per la jardineria.

Subministrem els àrids que necessiti, les principals aplicacions son:

Pedra per la construcció de rocalles i esculleres

Pedra per la construcció de mur de pedra, pedra per mur de gabions
Àrid per Terraplens i reblerts
Àrid per Drenatges
Sorres, gravetes i graves, per bases i subbases,

Sorres, gravetes i graves, per formigons o prefabricats.
Àrid per la construcció o reparació de camins, carreteres, carrers, places, jardins.

Posi’s en contacte, per rebre la LLISTA D’ÀRIDS MASSACHS, per estudis i ofertes!

àrid natural – Pedra de mur

Introducció als Àrids.
Els àrids son una matèria prima bàsica per la construcció i la industria.
Els àrids son la principal matèria prima per la construcció de rajoles, paviments, totxanes, tubs, bigues, vorades, blocs, etc. En funció de la tipologia i raresa també serveixen per la industria siderúrgica, per la construcció de bateries cotxes elèctrics, etc.


Els àrids Naturals tenen origen a la natura, d’on s’exreteuen en canteres, es un material finit.
Els Àrids Reciclats son àrids ja usats a la construcció i que mitjançant un sistema de reciclatge es recuperen i s’ofereixen al mercat per la seva reutilització.

àrid reciclat – graves

Els Àrids Naturals que es consumeixen, un cop arriben al final d’ús de la seva vida prevista; passen a ser Runa de la construcció.
La Runa de la construcció te dos possibles destins: abocador o planta reciclatge.
Potencialment Tot àrid natural pot acabar essent un àrid reciclat.

Mitjançant el reciclatge i la reutilització es crea consum de àrid reciclat, aquest model s’en diu ECONOMIA CIRCULAR, el qual aconsegueix la sostenibilitat de l’activitat amb el medi ambient. La reutilització és una de les grans mancances actualment, doncs la demanada d’àrids reciclats és molt baixa.
L’economia circular comporta un benefici doble: Solucionar el problema de la gestió dels residus; i minimitzar la quantitat de Àrid Natural (finit) que necessita l’activitat.

La idoneïtat i qualitat de un àrid, esta regulada per uns criteris tècnics, controls de qualitat, assaigs de laboratori, CE etc. .
Avui al mercat podem trobar amb prestacions i qualitat totalment equivalents tant àrids naturals com àrids reciclats, essent aptes pel seu ús a la construcció.
Les estadístiques del 2019 mostren que el consum de Àrids naturals és del 97.5% i el consum de Àrids Recilats és el 1.8% del total.

Els nostres principals productes són: 

SORRES

Sorra 0/2 mm de sauló «tipus Begur» / Granític / Natural

Sorra 0/3 mm. rentada de Sauló Parc / Granític /Natural

Sorra 0/5 mm. de «mescla» / Mixta / Reciclat

Sorra 0/5 mm. de formigó / Formigó / Reciclat

Sorra 0/5 mm. rentada de Sauló Parc /  Granític / Natural

Sorra 0/5 mm. de Sauló Parc de classificació / Granític / Natural

Sorra 0/6 mm de Sauló Parc de molí / Granític / Natural

Sorra granada 4/8 mm. de Sauló Parc. Granet petit / Granític / Natural

Sorra granada 6/9 mm. de Sauló Parc. Granet mitjà / Granític / Natural

GRAVES 

Graveta 5/20 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Graveta 5/20 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 12/25 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Grava o Matxuca 10/60 B mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Grava o Matxuca 25/50 A mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 25/65 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Grava o Matxuca 50/100 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 65/150 mm de Sauló Parc per gabions / Granític / Natural

TOT.U I SUBBASES 

Subbase 0/10 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Subbase 0/12 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Subbase 0/12 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Subbase 0/20 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Subbase 0/20 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Subbase 0/20 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Tot-u A 0/25 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Tot-u B 0/25 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Tot-u 0/25 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Gresa de tall o per reblert.

PEDRES

Pedra per mur de Sauló Parc / Granític / Natural

Pedra de rocalla o escullera de Sauló Parc de 500 a 2000 Kg / Granític / Natural

Pedra de escullera calcària de 1000 a 3000 Kg / Calcària / Natural

Pedra de escullera calcària de 3500 a 5000 Kg / Calcària / Natural

TERRES

Terra vegetal garbellada 0/5 mm / Terra / Natural

Terra Premium per jardí 0/5 mm / Terra+Sorra / Natural

Terra vegetal garbellada 0/12 mm / Terra / Natural

Terra vegetal garbellada 0/20 mm / Terra / Natural

Terra per terraplè o reblert / Terra / Natural

ALTRES

Mulch de triturat de fusta 25/50 mm

Escorça de pi decorativa 20/40 mm

Grava de riu rodona gris 6/12 12/18 18/25 mm

Mescla grava i sorra per formigó 0/20 mm

El subministrament d’Arids Reciclats.

Codi Gestor: E-600.99

Disposem de gran varietat de productes d’àrids reciclat amb el CE que acredita la seva qualitat per molts usos a la obra.

L’article 147.2 de la llei 5/2020 estableix que els projectes de construcció de obra pública i privada, han de determinar lús d’àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.

Fem el Certificat de Subministrament d’Àrids Reciclats (CSAR), obligatori per justificar el compliment de la llei 5/2020

Entre altres ÀRIDS I DIFERENTS GRANULOMETRIES, tant a granel com en BigBags; demani la nostre LLISTA DE PREUS !! 972 837 113 

En cas de necessitar granulometries concretes disposem de una gran varietat de garbells per fabricar material de la mida que el client desitgi. 

 —–> Galeria de productes: Subministrament d’àrids construcció: Sorra, grava, matxuca, sauló parc… a granel o en Big Bag.

A la pedrera Mas Patxot fa més de 20 anys que s’hi extreu granit. Amb el seu esmicolament,rentat i classificació aconseguim àrids de característiques homogènies, amb una bona corba granulomètrica i qualitat diferenciada.

Actualment comercialitzem el sauló tècnicament millorat amb el nom de   saulo parc r g   www.sauloparc.com

 

Àrids per la construcció i per jardineria.

Sorra rentada, Grava, Matxuca, Sauló, terra vegetal… i més.

MASSACHS Obres i Paisatge, més de 45 anys d’experiència al seu servei.

Posi’s en contacte !! 

Àrids per la construcció i per jardineria - Sauló Parc
Contacte