L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge posa al seu servei més de 50 anys d’experiència al món de la construcció. Durant aquest temps em col·laborat i treballat en diversos projectes per oferir a un client particular una oferta econòmica global de les obres a desenvolupar i a realitzar-les en la seva totalitat.

 

Llistat d’alguns serveis que creiem que poden ser del seu interès.

– Excavació en terres, sorres i roca. Moviment i transport de terres.

– Servei de contenidors de runa. Gestió de runes de la construcció.

– Subministrament de sorra de paleta, de sauló i graves, àrids reciclats.

– Subministrament de pedra per mur i de pedra per escullera o rocalla.

–  Paviment SAULO SOLID, terra estabilitzada d’aportació.

– Paviment TERRA SOLIDA, estabilització «in situ» de l’àrid existent.

– Construcció mur de gabions.

– Subministrament de formigó a l’obra. Formigons de color en gruix i morters.

– Enderrocs i demolicions.

– Equip propi d’asfalt. Reparació i pavimentació asfàltic.

– Servei de Topògraf

– Disseny, construcció, plantació i manteniment de Jardins.

 

♦ Estudiem tècnicament i econòmicament el projecte i proposem les possibles variants en base la nostre experiència.

 

♦ Col·laborem en la redacció del projecte i en la petició d’ assessorament a les companyies concessionàries de serveis d’aigua, llum i gas.

♦ Oferim pressupostos «claus en mà» tant per l’execució de obra com a contractista amb els millors proveïdors de la zona.

 

 

MASSACHS Obres i Paisatge es compromet a mantenir preus, terminis i qualitats amb aportació de garanties econòmiques suficients i acceptar penalitzacions per contractes, en cas de no mantenir el ritme d’obra previst al pla quinzenal.”

 

Per més informació, comandes, pressupostos, projectes… posi’s en contacte.

Particulars i privats: Obres, construcció, subministraments i serveis.