Executem el projecte en la seva totalitat tant l’obra civil i com la instal·lació, per la construcció de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS), per clients d’obra pública i també per empreses i particulars. 

 

 

Acabades les obres de construcció de varis Sistemes  d’Infiltració Sostenible per les aigües de les pluges en un Càmping. 

 

Detall de la construcció del dipòsit d’infiltració d’aigües de pluja.

 

El sistema tradicional de recollida d’aigua de pluja consisteix en recollir les aigües amb reixes i/o embornals per llavors canalitzar-la fins l’exterior de la parcel·la i connectar aquesta xarxa amb la xarxa general que canalitza les aigües pluvials. 

El desavantatge del sistema tradicional és que provoca l’impermeabilitzat del terreny, evita la filtració de l’aigua al subsòl i fa que l’aigua de la pluja no arribi als aqüífers naturals del subsòl.

 

 

Per altre banda, amb la construcció d’un dipòsit d’infiltració de les aigües de pluja s’aconsegueix un sistema de drenatge sostenible.

Aquest dipòsit soterrat dins la mateixa parcel·la on es recull l’aigua de la pluja, està construït amb blocs que permeten acumular i infiltrar l’aigua al subsòl aconseguint conservar el cicle natural de la recàrrega hídrica dels aqüífers. 

 

Detall de la construcció del dipòsit d’infiltració d’aigües de pluja.

 

Durant els darrers anys, l’empresa Massachs Obres i Paisatge ha executat nombroses obres amb el sistema de pluvials SUDS, tant petits com grans projectes, per clients privats o entitats públiques. 

 

Detall Diposit nº1

 

Detall Diposit nº2
Detall dipòsit nº2

 

En la majoria de projectes a part de ser una gran millora per l’impacte ambiental i de sostenibilitat urbana, aquesta solució tècnica també esdevé més econòmica que el sistema tradicional; al reduir-se el número de canalitzacions i els treballs d’excavació. 

 

Per més informació o pressupost posi’s en contacte 

 

 

Comments are closed.