Passera penjant per enllaçar el passeig dels agustins amb el nou camí de ronda de Palamós

Ubicació:

Palamós, cruïlla carrer salvador Albert i Pey amb carrer Voramar.

Funció infraestructura:

Connexió del casc urbà zona Marina amb el camí de ronda a la zona del Cap Gros de Palamós, per una traça natural allunyada de la carretera.

Continue reading

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Palamós, va licitar les obres del Projecte mitjançant procediment ordinari de licitació públic obert amb puntuació especifica per garantir que l’empresa adjudicatària tingués l’experiència contrastada en obres de paisatge i actuacions a la natura.

Continue reading