Descontaminació i Recuperació de sòls contaminants, execució d’obres. 

L’empresa Massachs Obres i Paisatge te una llarga experiència d’obres executades en treballs de descontaminació de sòls i la seva recuperació.
Amb més de 60 anys al sector de la construcció i gestió de residus; i més de 20 anys en treballs de descontaminació de sòls. 

Disposem dels equips i tecnologies per realitzar eficientment els treballs d’excavació, transport i tractament dels sòls contaminats. 
Els equips mòbils de maquinària permeten instal·lar la planta de tractament de sòls a l’obra i realitzar la descontaminació «in situ».


Detall obra de descontaminació de sòls. Excavació terreny i tractament «in situ» a Santa Coloma de Farners.

Com exemples importants d’obres executades destaquem:

2022-2023: Port de Badalona; Recuperació terrenys i descontaminació del sòl finques. 
2017: Santa Coloma de Farners; Descontaminació sòls i recuperació terreny al polígon Industrial
2008: La Roca del Vallès; Descontaminació de sòls i recuperació de terreny traçat vies del tren AVE. 


Detall obra a Badalona de treballs per la descontaminació de sòl. Selecció, excavació, separació i tractament.

Hi ha activitats de risc que poden ser origen de la contaminació del sòl com ara les activitats industrials i urbanes entre d’altres.
L’anàlisi del sol mitjançant assaigs de laboratori serveix per comprovar si els paràmetres son normals o si son superiors; i per tant saber si el sòl està contaminat.

Els sòls contaminats han de ser tractats, per tal de solucionar el risc que representa tant pel medi ambient com per les persones.
Hi ha diverses tècniques de tractament de descontaminació (destrucció, separació, aïllament…) que és podem utilitzar segons les particularitats de cada projecte. 
Les fases principals dels treballs per la descontaminació de sòls son:

  • Estudi preliminar i investigació de camp, cates terreny i anàlisi; ACR. 
  • Realització de memòries, projectes i pressupostos; assessorament amb tècnics i administracions.
  • Execució obra, seguiment i certificats finals, tractament i restauració. 

Detall obra a Badalona recuperació terrenys contaminats. Treballs per la descontaminació de sòl. Selecció, excavació, separació i tractament.

Detall obra a Badalona recuperació terrenys contaminats. Treballs per la descontaminació de sòl. Selecció, excavació, separació i tractament.

Obra a La Roca del Vallès de recuperació terrenys i descontaminació del sòl, per les obres del tren AVE. Selecció, excavació, separació i tractament.

La llei vigent obliga als propietaris de totes els terrenys i de les finques a fer una nota marginal en el registre de la propietat, informant sobre si està o no contaminat el sòl o si s’ha realitzat alguna activitat potencialment contaminant en el terreny.
Si es confirma el risc o constata que el sòl està contaminat el propietari de la finca o terreny te l’obligació i les cargues establertes per la llei a realitzar els treballs de descontaminació i recuperació del terreny, essent una obligació prioritària davant qualsevol altre activitat a la finca.

Per més informació, assessorament tècnic o pressupostos, posi’s en contacte!


Les obligacions de les finques amb sòls contaminats estan regulades segons les següents Lleis Estatals i Catalanes: 

ESTATAL