L’empresa Massachs Obres i Paisatge ja ha enllestit  bona part de l’obra i continuaran les obres durant aquest mes de Gener. L’obra consisteix en la modificació del traçat d’un tram de canonada d’aigua potable als nuclis de Calella i Llafranc; principalment substituint l’actual canonada de fibrociment per una de fosa dúctil.

Continue reading