L’empresa Massachs Obres i Paisatge posa a la seva disposició una amplia varietat de formigons per diferents usos i acabats.

Per més informació, pressupostos o tarifes de preus pot contactar al: 972 837 113 o   a   informacio@massachs.com

Formigó amb colorant 

Formigó acolorit en massa (tot el gruix), Formigó tenyit superficialment; Verd, Vermell, Groc, Taronja, Marró, Negre…

Formigó amb àrid reciclat

Formigó per obra civil

FORMIGONS:

   • HM-20, HM-25, HM-30, HA-25
   • H-100, H-125, H-150, H-175, H-200, H-250, H-300
   • D150

MORTER

   • Morter M80

*Formigons no estructurals.

*Es poden afegir fibres a tots els formigons.

*Es poden afegir malla a tots els formigons.

ACABATS SUPERFICIALS dels paviments:

– Raspallat manual,  Lliscat,  Remolinat, Polit, Estampat, Imprès, Tenyit amb òxid…