Una de les especialitzacions de la nostre empresa es el servei de enderrocs i demolicions. Tenim una àmplia experiència en aquest sector i hem realitzat les actuacions d’enderroc més emblemàtiques de la nostre zona.

 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu disposa del parc de maquinària necessari, amb implements per treballs específics, per a dur a terme tot tipus de demolicions. Apliquem les últimes tècniques i tecnologies per a optimitzar millor l’execució dels enderrocs i ser una empresa competitiva i de referència en aquest sector.

 

Complementem les tasques d’enderrocs amb el servei de gestió i reciclatge de runa. Som gestors autoritzats, disposem d’abocador controlat de runa i tenim totalment desenvolupat un sistema per el reciclatge de runes.

També oferim el servei de reciclatge «in situ»  a l’obra amb un equip mòbil de reciclatge de runes de la construcció.

 

Oferim el servei de enderroc per a tot tipus d’edificacions. Enderrocs parcials o totals.

 

DEMOLICIÓ AMB CISALLA HIDRÀULICACisalla, Enderroc - MASSACHS Obres i Paisatge

 

Aquest equip de última generació permet enderrocar qualsevol tipus d’edificació: tradicional, metàl·lica o formigó armat.

 

La força de la maquinària arriba als 130.000 Kg de pressió.

 

Disposa de totes les articulacions d’una excavadora hidràulica.

 

Equipat amb una corona hidràulica de 360º de gir de doble sentit.

 

 

 

La utilització de la cisalla en els treballs d’enderroc, fa que sigui molt senzill escollir, separar i apilar els diferents tipus de materials de l’edificació, facilitant el seu aprofitament o reciclatge.

 

 

Seguretat

Aquest apartat és cada dia més important, i la reglamentació actual de seguretat i higiene a l’obra ho permet constatar. L’enderroc tradicional presenta un cost molt elevat en quan a  previsió de riscs i pels recursos humans de l’empresa son treballs d’alt risc. Per aquest motiu l’ús de maquinària específica fa que es redueixi el número de treballadors de peu i les tasques que aquestes realitzes segueixen protocols i tècniques que prioritzen la seguretat dels maquinistes.

 

El nostre radi d’actuació és de tot Catalunya.

 
Contacte