Empresa amb més de 45 anys de experiència al món de la construcció, ubicada a la província de Girona.El nostre radi d’actuació és tot Catalunya i el Sud de França.

El personal tècnic i els operaris hem realitzat, durant aquests anys, una gran varietat d’obres públiques i privades i hem merescut el reconeixement per part de l’administració, dels clients i de les diferents companyies subministradores.

Aquest equip humà i el parc de maquinària de l’empresa, ens permet oferir una gran varietat de serveis de qualitat i executar la majoria dels projectes de la construcció en la seva totalitat.

 

MASSACHS Obres i Paisatge slu, anteriorment anomenada MASSACHS Excavacions,  ha apostat per invertir fortament en I+D+I durant els darrers anys aconseguint evolucionar en totes les seves àrees de actuació i serveis.

Com a contractista tenim reconeguda experiència en les següents àrees:

  • Urbanització
  • Moviment de Terres
  • Enderrocs
  • Obra civil
  • Ponts, rodones i carreteres
  • Gestió i reciclatge de runes
  • Àrids «Sauló Parc»  de la Pedrera Mas Patxot
  • Paviments Naturals

 

L’any 2012 vam obrir una nova línia de servei, amb tecnologia pròpia, que ens fa capdavanters nacionals en la construcció de paviments de terra natural estabilitzada. Hem desenvolupat dos procediments SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.

La nostra experiència en assumir globalment les obres d’urbanització de ciutats jardí, zones urbanes, espais públics i adequacions de parcs naturals està a la seva disposició.

Disposem de tot tipus de derivats del sauló granític, sorres rentades amb certificació CE comercialitzats amb el nom de Sauló Parc. Aquest és el sauló tecnològic  que també utilitzem per a paviments naturals estabilitzats.

L’empresa recentment adquirida GESTORA DE RUNES DE SOLIUS SL és gestor autoritzat de residus inerts de la construcció i dóna el seu servei de proximitat a les comarques del Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Aquesta mateixa empresa ofereix planta mòbil de reciclatge i processament integral dels àrids. Disposem d’àrids reciclats amb certificació CE.

L’equip d’enderroc mecànic es complementa amb aquests serveis i porta a terme els enderrocs més complexes i emblemàtics d’aquestes comarques. Tenim gran experiència i disposem dels equips tècnics i humans adients per a construir murs verds, murs de gabions, fabricar formigons acolorits en el seu gruix i formigons amb àrids reciclats.

Visiti les nostres àrees d’activitat definides al menú de l’esquerra per a trobar informació més detallada.