L'empresa Massachs gestiona la planta de reciclatge i el Dipòsit de Runes de la Construcció del Baix Empordà, la Selva i el Gironès (Girona), número E-600.99, autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

 

Fotografia: Detall al fons a l'esquerra de la pila de la runa per reciclar. Detall en primer pla i al fons dreta dels àrids reciclats produïts. 

 

 

A la planta de Reciclatge Autoritzada per l'Agencia de Residus que gestiona l'empresa MASSACHS:

*Realitza l'emissió del certificat de gestió dels residus com a garantia de la correcte gestió de les runes a les obres.

*Tots els residus admesos tenen de presentar el Full de Seguiment de Runes.

*Aconseguim un 98% de tassa de reciclatge/valorització amb la planta de tractament de MASSACHS. (runa transformada en àrid reciclat) 

*Disposem del marcatge CE de qualitat dels àrids reciclats, realitzem l'emissió de subministrament d'àrids reciclats. (Garantia de complir amb el consum mínim 5%) 

 

 


Detall fotografia: A l'esquerra i fons les piles d'àrid reciclat (fins i graves) llestes per REUTILITZAR a les obres; i a la dreta de de foto hi ha la pila de runa pendent de tractar i reciclar.

 

 

*La runa acceptada és runa de la construcció i demolició, residu inert, no contaminat. (terres, formigó, maons, paviments, rajoles, etc..)

No s'accepten residus contaminants com olis, pintures, etc.

Tant mateix, l'empresa Massachs Obres i Paisatge te un departament especialitzat en la descontaminació de sòls contaminats, per aquests tipus de projectes que ho necessiten. 

 

Fotos d'alguns àrids reciclats que comercialitzem:

TOT.U / Arid Reciclat Formigó / Reciclat A
TOT.U / Arid Reciclat Formigó / Reciclat A
TOT.U / Arid Reciclat Mixte Ceramic / Reciclat B
TOT.U / Arid Reciclat Mixte Ceramic / Reciclat B
Subbase Reiclat / Arid Reciclat Mixte Formigo
Subbase Reiclat / Arid Reciclat Mixte Formigo
Grava 25-50 / Arid Reciclat Formigó / Reciclat A
Grava 25-50 / Arid Reciclat Formigó / Reciclat A
Grava 25-50 / Arid Reciclat Mixte Formigó / Reciclat B
Grava 25-50 / Arid Reciclat Mixte Formigó / Reciclat B
Grava 10-60 / Arid Reciclat Mixte Ceramic / Recilat B
Grava 10-60 / Arid Reciclat Mixte Ceramic / Recilat B

1.- Ubicació

El Dipòsit de runes de la construcció dona servei per proximitat al Baix Empordà, la Selva i el Gironès, està ubicat a Santa Cristina d’Aro;
Sortint de la C-65 al km. 8 , direcció Mas Patxot a 1,4 km. d’aquesta carretera.

 

2.- Horari del servei – Normes d’accés

La planta de reiclatg i dipòsit de runes de la construcció del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, està obert els dies laborables de 8 a 13 h i de 14 a 19 h.

  • Accés restringit al Dipòsit, només a transportistes i persones que hagin estat autoritzats prèviament.

 

3.- Residus admesos

Al dipòsit de runes de la construcció  del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, amb número de registre E-600.099, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya; s’accepten els residus següents:

-          Terres no contaminades i pedres.

-          Runa de la construcció neta i runa mixta.

No s’admeten residus tòxics ni contaminants tals com olis, pintures, aerosols etc...

4.- Altres 

Resumidament el procediment oficial pel promotor de una obra i la gestió de runes és: 

-> Previs: Contracte amb un gestor -> Constitució aval -> Presentació aval a l'administració -> Aprovació Llicencia obres o Formalització contracte obres
-> Inici obra i Gestió dels residus de l'obra amb transportista autoritzat i a destí autoritzat
->
Final obra emissió del gestor del certificat de Residus de la obra -> Presentació certificat runes a l'administració -> Administració comprova la correcte gestió de runes segons projecte i el certificat -> Administració autoritza a retornar el aval de runa i pot tramitar el final d'obra.  

 

Per la sol.licitud de tarifes, pressupostos, alta de nous clients o servei de contenidors posi’s en contacte

 

Informació Addicional