Des de inicis dels anys 60 que un dels nostres pilars ha estat el fer les ajudes als constructors de vivendes o la reforma de les mateixes. Tenim una àmplia experiència en aquest àmbit i n’hem executat de tot tipus.

Oferim el nostre estudi previ de l’obra, total o parcialment. Tenim la maquinària, els recursos tècnics i humans necessàries per executar de principi a fi les obres per a constructors residencials.

 

«MASSACHS Obres i Paisatge és una empresa de confiança, per això realitza pressupostos claus en mà amb preu tancat i s’estableixen per contracte amb el client clàusules que penalitzin el no compliment dels terminis.»

 

 

 

També li podem oferir:

 

– Subministrament de formigó (estructural o de color)

– Subministrament de sauló garbellat

– Aplicació sistema estabilització paviments de terra SAULO SOLID

– Manteniment de instal·lacions elèctriques

– Manteniment i reforma de jardineria

– Manteniment i reforma senyalització vertical i horitzontal

– Servei de contenidors de runa de 1 a 12 m3

– Gestió de residus

 

 

Afegir que per aquells que disposen de transport propi poden venir a la nostre pedrera a carregar els àrids i a portar les runes de construcció de les seves obres.

 

Contacte