Acabada l’actuació d’urbanització i millora de l’aparcament amb terra estabilitzada amb el sistema SAULO SOLID a Quart, Girona.

S’ha condicionat l’aparcament tot ordenant l’espai i definint les places, s’ha instal·lat el servei d’enllumenat públic, s’ha realitzat la formació dels escocells i zones verdes i com a paviment s’ha procedit a l’estabilització del sòl.

Continue reading