CÀMPINGS, CAMPS DE GOLF, DE TENNIS, HOTELS, COMPLEXES ESPORTIUS, RESIDENCIALS I TURÍSTICS.

 

Des de els inicis de MASSACHS Obres i Paisatge que aquestes entitats han estat uns usuaris continuats dels serveis d’aquesta empresa.

 

♦ Realitzant estudis topogràfics per a noves actuacions,  amb les variants que més convencen.

 

♦ Realitzant estudis econòmics previs de les mateixes variants, amb la informació obtinguda dels estudis previs i dels objectius que el client vol assolir.

 

♦ Col·laborant amb la redacció del projecte executiu i amb les gestions als organismes adients.

 

♦ Confeccionant un pressupost executiu amb termini fix d’obra i assumint, per contracte, penalitzacions que garanteixin una data de termini.

 

«En cas d’obres específiques proposem pressupostos claus en mà a preu tancat. Per el que fa als serveis del dia a dia i de manteniment, oferim el nostre equip de maquinària i personal tècnic d’àmplia experiència. Aquest servei bé reforçat per un equip d’urgència 24 hores

 

 

També oferim:

 

– Subministrament de formigó (estructural o de color)

– Subministrament de sauló garbellat

– Aplicació sistema estabilització paviments de terra SAULO SOLID

– Manteniment de instal·lacions elèctriques

– Manteniment i reforma de jardineria

– Manteniment i reforma senyalització vertical i horitzontal

– Servei de contenidors de runa de 1 a 12 m3

– Gestió de residus

 

 

 

Contacte