L'empresa MASSACHS és un agent autoritzat per la Generalitat de Catalunya per:

* El transport de runes de la construcció.

Codi Transportista: T-3226

Som transportistes autoritzats de runes de la construcció. Donem servei de recollida de runa i subministrament de contenidors.

Fem l'emissió dels Fulls de Seguiment transport runes, per tal de garantir el seu destí en un gestor autoritzat.

* El subministrament d'Arids Reciclats.

Codi Gestor: E-600.99

Disposem de gran varietat de productes d'àrids reciclat amb el CE que acredita la seva qualitat per molts usos a la obra.

L'article 147.2 de la llei 5/2020 estableix que els projectes de construcció de obra pública i privada, han de determinar lús d'àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos.

Fem el Certificat de Subministrament d'Àrids Reciclats (CSAR), obligatori per justificar el compliment de la llei 5/2020

* La Gestió de runa de la construcció.

Codi Gestor: E-600.99

Som gestors de runes de la construcció, tenim l'autorització de planta de reciclatge i de dipòsit per l'acceptació i gestió de runes.

Fem l'emissió del Contracte o Full d'acceptació dels residus, gestió del aval corresponent segons volums previstos al projecte.

Fem l'emissió del certificat de gestió de residus, que garanteix la correcte gestió de runa de les obres.

 

*La runa acceptada és runa de la construcció i demolició, residu inert, no contaminat. (terres, formigó, maons, paviments, rajoles, etc..)

No s'accepten residus contaminants com olis, pintures, etc.

Tant mateix, l'empresa Massachs Obres i Paisatge te un departament especialitzat en la descontaminació de sòls contaminats, per aquests tipus de projectes que ho necessiten. 

 

 

Com agent profesional de la gestió de runes i àrids reciclats de la construcció, oferim assessorament per a tècnics, redactors projecte, constructores i clients en general; per tal de realitzar la gestió de residus i ús d'àrids reciclats més òptima pel seu projecte!