Què son els SUDS?

Són Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible. Aquests es componen de varis elements que conformen la «xarxa de pluvials».

Els SUDS son una alternativa real al sistema que actualment s’utilitza a Espanya. 

 

Quin es el sistema tradicional de la xarxa pluvials i quins problemes té? 

Resumidament, el sistema habitual que es projecte i executa a Espanya al 2021 segueix essent una xarxa composta per:

 

  • – punts de recollida de l’aigua de pluja en superfície,
  • – canalització d’aquesta aigua fins una xarxa més gran de pluvial
  • – Per acabar desaiguant aquesta aigua lluny del punt de recollida.  

 

La problemàtica principal, que apareix amb els anys; és la de trencar el cicle natural de filtració de l’aigua al subsòl, assecant aqüífers, convertint la terreny més sec i àcid; i per tant afectant negativament al medi ambient. 

Tant mateix, en molt casos s’ha de canalitzar l’aigua fins bastant lluny del punt de recollida, la superfície afectada és superior i la instal·lació més cara que la dels SUDS.

 

En el model actual del dibuix, manca el detall del sistema de pluvials vigent que és el problema que soluciona la tercera figura amb els SUDS, amb la mateixa superfície pavimentada.

 

La funció de drenar l’aigua de pluja és dels paviments? Quin efecte té la impermeabilització del sòl?

És important comprendre que la tasca que preten resoldre els problemes relacionats amb l’aigua de pluja és la xarxa de pluvials, no els paviments.

La funció de resoldre els efectes de l’aigua de la pluja quan es fan obres, i de resoldreu aconseguint que funcioni tant a nivell tècnic com a nivell d’afectació al medi ambient; és principalment de la xarxa de pluvials.

Els paviments comporten un afecte secundari segons la seva permeabilitat, donat que el paquet de ferm es compon de varies capes i la base i subbase normalment son molt compactades independentment que de la capa final d’acabat del paviment sigui drenant o no. 

Evidentment, que quanta menys superfície es pavimenti, i com més sostenibles siguin els paviments; molt millor. Però ni son el factor principal del problema ni son els que han de fer la funció de drenar tota l’aigua de pluja… la solució és una xarxa pluvials tècnicament eficient i  respectuós amb el medi ambient: els SUDS. 

Hi ha paisos a Europa on els projectes d’obra OBLIGA que tota o part de l’aigua de pluja que es reculli en un terreny urbanitzat, s’ha de garantir que s’infiltra de nou al mateix terreny. 

 

Quines avantatges te utilitzar el sistema de Drenatge sostenible amb blocs de infiltració de l’aigua al subsol? 

El sistema SUDS es resumeix en:

  • – Recollida d’aigua en pous o embornals en superfície
  • – Conducció dins la mateixa parcel·la fins al nou «pulmó d’infiltració»
  • – Es construeix la zona de infiltració amb Blocs on es desaigua l’aigua recollida.

Per dimensionar el «pulmó d’infiltració» cal fer un estudi previ de:  pluviometria – superfície aigua recollida – tipus de terreny en el que s’infiltrarà l’aigua

El principal avantatge d’aplicar aquesta solució és el mínim impacte mediambiental.

Els SUDS poden garantir que un projecte d’urbanització no afecta al cicle natural de l’aigua de pluja, que hi havia prèviament a la nova activitat. 

També, és una gran avantatge que en molts casos és més econòmic el SUDS que el sistema tradicional. No tenir de canalitzar l’aigua fora del terreny per anar a connectar-desaiguar a una xarxa ja existent, que a vegades pot esser molt lluny, suposa reduït els costos de la xarxa. 

 

 

 

Llavors, per què no s’utilitzen més freqüentment els SUDS ? 

El motiu principal és el desconeixement, molts tècnics i redactors de projecte o companyies concessionaris que fan millores o noves xarxes… simplement no ho coneixen, i sempre s’acaba projectant el sistema tradicional. 

Un altre motiu és la falta de voluntat política o tècnica, que complica el procés de voler proposar, defensar i establir un canvi de sistema.

Un altre factor pot ser no reconèixer el problema i conseqüències ambientals de l’actual del sistema de xarxa de pluvials.

O potser és que estem confosos buscant altres solucions que no son l’arrel del problema.  

 

 

 

 

 

La nostre empresa te els coneixements tècnics i l’experiència necessària per executar aquest tipus de projectes.

Comptem tant amb personal format i qualificat, com també amb proveïdors especialitzats i assessors per projectes.

Hem realitzat diverses obres els darrers 10 anys amb aquesta tècnica de recuperació i/o infiltració de l’aigua de la pluja amb un molt bon resultat.

Per més informació posi’s en contacte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[slideshare id=54695716&doc=drenatgesostenible02-151103162102-lva1-app6891&type=d]

 

 

 

[slideshare id=54695716&doc=drenatgesostenible02-151103162102-lva1-app6891&type=d]