Com a proposta decidida en vers a la seguretat a l’obra, MASSACHS Obres i Paisatge va adquirir un complet equip d’apuntalament de rases, (l’únic a la província de Girona al 2011). Aquest sistema ens permet obtenir amplades inferiors operatives de 0’60 a 2’40 m. L’alçada protegida varia entre 1’5 i 4’5 m. Els trams de protecció poden variar entre 1 i 4 m de llargària facilitant el pas en trams amb serveis existents, que creuen la traça de la rasa a estrebar.

 

L’equip l’apliquem directament o el lloguem. 

 

 Estrebatge – Apuntalament de rases

 

Contacte