Als inicis de l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge per part del fundador Juan Massachs, aquesta va dur a terme l’obertura de nous carrers, noves urbanitzacions, nous camins de muntanya, fonamentació de vivendes, moviment de terres i excavacions, rebaixos i formació de parcel·les de càmping.

 

Som una empresa constructora amb més de 50 anys d’experiència en obres de moviment de terres i excavacions.

 

Aquestes obres les seguim fent en la actualitat oferint un servei professional i amb experiència. Som una empresa que utilitza les últimes tècniques del món del moviment de terres i excavacions amb nous processos i maquinària específica.

Seguim evolucionant per a poder oferir als nostres clients un producte i servei professional de qualitat.

 

Per a poder executar amb solvència qualsevol tipus de moviment de terres i excavacions,  l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge disposa d’una gran varietat d’ equip de maquinària propi, i disposa de tècnics i operaris amb contrastada experiència en el món en de la construcció.

 

Llistat d’alguns dels nostres serveis de moviment de terres i excavacions:

 

– Excavació de terres

– Excavació en sorres

– Excavació de roca

– Excavació de rases

Disposem d’un equip específic per l’excavació amb morter expansiu

– Disposem de excavadores de rodes, excavadores de cadenes metàl·liques i de cadenes pneumàtiques

– Disposem de dúmpers, anivelladora, camions, tràilers, rodillo i corró vibrant

– Disposem d’un equip especialitzat en estabilització de terraplens amb esculleres i murs verds

 

 

La nostre experiència fa que prioritzem la seguretat a l’obra.

Tenim sistemes d‘apuntalaments per a fer rases en terres i sorres fins a 4,5 metres de fondària; complementem també la nostre experiència amb un topògraf de l’empresa per a realitzar l’actuació de moviment de terres ajustant-nos als detalls del projecte.

 

 

L’experiència acumulada en el món del moviment de terres i excavacions,  esta a la seva disposició per qualsevol actuació que tingui intenció de portar a terme, des de una simple escomesa de sanejament … a la construcció de un nou càmping, per exemple.

 

 

Per més informació, comandes, pressupostos, projectes… posi’s en contacte.