SAULO SOLID és un paviment de terra estabilitzada, executat mitjançant un sistema amb certificat de qualitat, que aconsegueix la formació d’un paviment de terra molt alta resistència a l’erosió. 

 

Detall paviment terra SAULO SOLID en un mercat municipal.

 

Detall paviment SAULO SOLID en una vorera.

 

El paviment SAULÓ SÒLID aconsegueix sense necessitat de manteniment durant molts anys:

  • Estar en perfectes condicions d’ús 365 dies l’any
  • Una total resistència a les pluges durant anys.
  • Evitar la formació de fang
  • Evitar la formació de xaragalls i forats
  • Evitar el creixement de nova vegetació i de pols. 
  • Garanteix l’accessibilitat a totes les persones, amb un recorregut adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
  • Conservació de la planimetria durant anys, bon estat pel seu ús.
  • Alternativa als paviments de formigó, panot, llamborda o asfalt, més sostenible i més respectuós amb el paisatge.

 

 

Detall cami de ronda i vies verdes amb el paviment SAULO SOLID.

 

Detall paviment SAULO SOLID en una plaça amb locals, terraces i mobiliari urbà.

 

 

Per més informació els recomanem visitin la pàgina:

www.saulosolid.com