L’empresa Massachs Obres i Paisatge ha realitzat els treballs de reciclatge i gestió dels residus de la construcció acumulats a les antigues instal·lacions de l’empresa DEMIMESA, per  l’Agència de Residus de Catalunya.

Les runes que s’havien de reciclar i gestionar eren les restes de les antigues instal·lacions de Derivados de Minerales y Metales S.A., al terme municipal de Sant Llorenç d’ Hortons.

 

 

Les principals fases dels treballs realitzats son:

1- Desmunt del cordó de terres i runes.

2- Separació de les terres netes de la resta de runes i residus a gestionar.

3- Gestió de les runes amb una planta de valoració i planta de triatge, i transport a dipòsit controlat dels banals.

?

 

 

La proposta tècnica de Massachs Obres i Paisatge ha sigut la de minimitzar l’impacte ambiental de l’actuació, utilitzant els processos de valorització més eficients per tal de minimitzar la quantitat de residu que es te de portar a l’abocador de runes autoritzat per l’Agència de residus.

 

Aquest sistema de gestió dels residus maximitza la quantitat de runa que es transformen «in situ» en matèries primes en forma de àrid reciclat i aconsegueix una bona separació dels banals minimitzant la quantitat de materials que s’han de transportar a un abocador autoritzat de residus.

 

 

 

Així doncs, mitjançant maquinària especialitzada en la primera fase  una excavadora ha desmuntat el cordó de terres i runes, tot alimentant la classificadora de dits, que ens separa el material en 3 tamanys:

  • Terra 0/20 mm, que alimenta amb cinta la classificadora Chieftain per una segona fase de classidicació.
  • Runa inferior a 80 mm, que alimenta una cinta on un operari fa la 1ª tria manual dels banals
  • Runa superior a 80 mm, que alimenta una cinta on un operari fa la 1ª tria manual dels banals

La terra 0/20 obtinguda cau en una altre maquina que treballa » en serie» on es torna a classificar la terra i es realitza una 2ª tria manual de banals per tal de obtenir varis subproductes.

La següent fase és reciclar i valoritzar les runes mitjançant una fase de matxuqueig, classificació i 3ª tria manual de banals; aconseguint uns subproductes separats i nets.

 

Entre altres detalls d’aquests processos, s’ha minimitzat la runa neta mes gran amb una excavadora amb cullera matxucadora per aconseguir un material drenant per restaura part de terreny com preveia el projecte.

reciclatge-st-llorens-hortons-excavadora-amb-cullera-matxucadora-massachs-2016

Acabada l’actuació, s’han reciclat i gestionat totes les runes que hi havien acumulades en aquestes antigues instal·lacions de Sant Llorenç d’Hortons, s’han restaurat els terrenys i s’ha gestionat eficientment els residus per tal de minimitzar la part que no es pot valoritzar i per tant ha de transportar-se a un abocador de runes.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.