Client cansat dels problemes de fang i regueres en el camí interior de la seva gran finca rústica situada a Solius, dins del terme municipal de Santa Cristina d’Aro, ens demana solucions.

Després de visitar actuacions similars resoltes amb SAULÓ SÒLID i d’altres amb TERRA SÒLIDA, la seva decisió va ser, encarregar-nos l’execució de terra estabilitzada pel procediment SAULÓ SÒLID.

L’aplicació de SAULÓ SÒLID suposa una millora definitiva del ferm, solucionant els problemes d’erosió dels camins d’accés, integrant-lo a la vegada, al paisatge de bosc i jardí que l’envolta. 

Per l’estabilització de terra amb el sistema certificat SAULO SOLID es va utilitzar, en aquesta ocasió, una estenedora per pavimentar el camí.

Un cop estesa la barreja SAULO SOLID utilitzant àrid d’aportació i additius naturals es procedeix a compactar al seu punt d’humitat òptim per aconseguir maximitzar els resultats dels additius i arribar a uns nivells molt elevats de CBR tot incrementant la resistència a la compressió, a l’abrasió i al trencament del ferm.

El resultat és un paviment natural de terra estabilitzada amb unes altes prestacions tècniques que eviten la deformació del paviment durant anys eliminant l’aparició de regueres, eliminant la formació de fang, reduint la pols i evitant la nova vegetació. Un paviment que envellirà dignament amb el pas del temps sense necessitat de manteniment.

El resultat de l’actuació va ser el següent:

El client gaudeix del nou camí, i la finca ha incrementat el seu valor en un percentatge cinc vegades superior a la inversió efectuada.

Comments are closed.