La nostra empresa ha finalitzat les obres d’adequació de terreny per a convertir-lo en dipòsit de vehicles municipal provisional, adjudicades per l’Ajuntament de Lloret de Mar.

 

Degut a la saturació que patia el dipòsit municipal de vehicles, l’Ajuntament va decidir habilitar un espai proper a la nova Caserna de la Policia Local de l’Avinguda de les Alegries, 17, per a convertir-lo provisionalment en nou dipòsit de vehicles municipal i així poder gestionar millor la retirada de vehicles de la via pública i la seva entrega.

 

Els treballs executats han consistit en:

 

  • * Moviment de terres – La formació de la caixa de paviment, amb el rebaix i l’anivellació corresponent del terreny.

 

 

  • * Formació de mur de tancament de bloc amb mallat de torsió simple, amb porta automatitzada de tancament i obertura, que envolta tot el perímetre del dipòsit.
  • * Formació de mur de contenció de GABIONS per delimitar camí de pas al costat del dipòsit i contenir les terres del marge lateral»

 

  • * Pavimentació de tota la finca amb asfalt.

 

  • * Instal.lacions:  nova xarxa aigua potable, nova xara de reg, nova xarxa de sanejament, amb la incorporació d’un separador d’hidrocarburs amb decantador, i nova xarxa de enllumenat.
  • També s’han realitzat els treballs de Jardineria, els treballs de pintat de les plaçes aparcament i instal·lació de porta mecanitzada, entre altres.

 

L’Ajuntament de Lloret ja en pot disposar d’aquest nou equipament que l’ajudarà a millorar la gestió dels vehicles

 

 

Comments are closed.