Promoció: Preus súper-econòmics en tots tos els nostres àrids reciclats fins el 31.10.2018!!!

 

 

 

L’empresa Massachs Obres i Paisatge segueix apostant pel seu compromís amb el medi ambient, i com a gestor autoritzat de l’Agencia Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya, membre de l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció, i membre del Gremi d’Àrids de Catalunya; decideix impulsar el consum d’àrids reciclats amb certificació CE en l’obra pública amb un producte de gran qualitat, iniciant una forta promoció.

 

Donat el poc consum del sector, hem decidit donar sortida els àrids i completar l’economia circular, (recollida de runa-gestió-reciclatge-valorització) començant una promoció amb una nova tarifa de preus super econòmics per tothom!!.

 

Disposem de diferents granulometries i tipus d’arids reciclats segons l’ús previst a l’obra:

 

Subbasse de reciclat 0-20mm
Subbase de reciclat 0-5 mm
Tot-u de reciclat A ( zahorra 0-25mm)
Tot-u de reciclat B
Matxuca 10/60 B
Matxuca 25/60 A
Matcuca de reciclat 60/100 mm
Terra mineralitzada 0-25 mm

 

A granel o en Bigbags

Possibilitat d’aprofitar el mateix trajecte per altres serveis com: acceptació de runes, venda d’àrids pedrera de sauló, blocs de formigó, formigó frec….

 

Per més informació o rebre la nova tarifa, posi’s en contacte


Massachs amb medi ambient…..

El consum d’àrid reciclat contribueix:

* A l’economia circular i sostenible.

* Redueix el consum de recursos naturals

* A protegir i preservar el medi ambient

* A reciclar i reutilitzar els residus que genera el mateix sector de la construcció

 


 

Comments are closed.