Començades les obres de reurbanització de l’Avinguda Església, adjudicades a la nostra empresa per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per un import de 381.876 €, per tal de reordenar tot el àmbit.

 

L’empresa Massachs Obres i paisatge va presentar la millor de les 5 ofertes que va rebre l’Ajuntament de Sta. Cristina per aquesta licitació pública; amb la proposta econòmica més avantatjosa amb un rebaix de 76.614 € i oferint totes les millores complementàries al projecte. 

Amb l’execució en curs, es definirà una nova secció transversal del carrer, ampliant les voreres, definint una zona d’aparcaments amb la finalitat de millorar la seva funcionalitat tant pels vehicles que hi circulen com pels vianants.

 

El carrer presenta una longitud d’uns 200m. i una amplada total d’uns 9 m, i té un fort desnivell.

Alguns dels treballs que es duran a terme son els següents:

 • Enderroc de paviments existents
 • Eliminació arbrat existent
 • Moviment de terres
 • Nova xarxa de Plujanes i de Residuals
 • Nova xarxa servei d’enllumenat
 • Nova xarxa de MT i BT
 • Nova xarxa telefonia i modificació existent
 • Xarxa de gas natural
 • Xarxa de aigua potable
 • Nova pavimentació de voreres i del carrer
 • Senyalització viaria Horitzontal i Vertical

 

Àmbit de les obres:

 

 

Fotografies de les obres en execució:

 

L’avinguda de l’Esglèsia és la principal entrada al nucli antic del poble i el vial d’accés als dels dos cen­tres edu­ca­tius del muni­cipi: L’Escola Pedralta i l’escola bres­sol Gui­ri­gall.

Per aquest motiu l’empresa Massachs ha posat especial atenció en garantir la seguretat d’accés a aquests dos centres, i als habitatges que es troben dins de l’entorn de les obres, com també ha posat varis senyals de rutes provisionals per tal de causar les mínimes molèsties possibles.

NOTÍCIES RELACIONADES:

 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1503984-comenca-la-reforma-a-l-avinguda-esglesia-de-santa-cristina.html

Comments are closed.