Un cop l’empresa constructora, Massachs Obres i Paisatge, ha complert amb l’execució del projecte d’urbanització  incloent totes les especificacions tècniques que demana el projecte modificat, s’han realitzat els tràmits corresponents per la inspecció, aprovació i recepció de les obres per l’Ajuntament de Palamós.

Durant el mes d’Octubre del 2019 es van enllestir els treballs de les obres del projecte modificat per d’urbanització del sector PAU-10 Pineda d’en Gori de Palamós.

Consistents principalment en la modificació i construcció de  xarxes de serveis de pluvial, sanejament, enllumenat i baixa tensió, i en la pavimentació natural d’un vial i vorera, com també l’enjardinament de les zones verdes.

Els vials s’han pavimentat amb terra de molt alta estabilització SAULO SOLID i s’ha escollit un mobiliari amb fusta que aconsegueixen que el conjunt de l’urbanització tingui un aspecte natural amb el mínim impacte al paisatge.

 

 

Aquesta obra va rebre el permís d’obres el 2012, però es va suspendre la llicència provisionalment per què l’Ajuntament de Palamós afegís un text refòs. Aquest consistia en un seguit de modificacions i adaptacions, com també un estudi paisatgístic i ambiental de la intervenció prevista. Aquests nou text refòs era indispensable de complir pels promotors per seguir amb el projecte d’urbanització.

Finalment l’Abril del 2019 es va donar llicencia al nou projecte que incloïa les adaptacions del text refòs, i es van iniciar les obres que s’han pogut enllestir dins el mateix any.

 

Per més informació posi’s en contacte.

Enllaç d’interès:  www.saulosolid.com 

Comments are closed.