A Sant Juan Despí, Barcelona.

La urbanització de tot l’entorn de la nova ciutat esportiva del F.C. Barcelona es va concloure amb la plaça de se ha construït al seu costat.

El projecte constructiu, en interès de reduir l’impacta paisatgístic, va preveure la construcció dels camins amb terra amb molt alta estabilització.

Tant l’empresa constructora, con l’Ajuntament i la direcció facultativa han confiat en SAULO SOLID per portar a terme aquest paviment.

Aquest sistema natural de pavimentació utilitza la terra amb lligams i additius naturals per la formació de paviments altament resistents que:

  • Manté la planimetria durant anys
  • Té un envelliment naturalitzat i totalment homogeni en tota la seva superfície, amb una durabilitat i resistència immillorables durant
  • Aspecte natural de terra, impacte paisatgístic mínim.
  • Perfectes condicions pel seu ús sense cap necessitat de manteniment.
  • Apte per a espais públics i accessibles.

 

Comments are closed.