Donat als problemes de filtració d’aigua a l’aparcament soterrani de la plaça Catalunya era indispensable realitzar una actuació de reparació de la junta de dilatació afectada. 

 

Finalitzats satisfactòriament els treballs del projecte «Reparació de paviment de llambordes i de junta de dilatació, Plaça de Catalunya de Llagostera. 

 

-Junta dilatació:

S’ha reparat solucionant els problemes de filtració d’aigua que afectava greument l’aparcament soterrani ubicat sota la plaça.

Junta dilatació a reparar
Detall forats
Detall filtracions aigua al soterrani
Detall Junta Dilatació reparada i prova qualitat estanquitat

 

 

-Zona paviment llambordes-gespa deteriorada (accessibilitat):

 

Detall paviment estat previ, problemes manteniment i accessibilitat paviment llamborda-gespa.

 

Detall estat previ, problemes manteniment i accessibilitat paviment llamborda-gespa.

 

Detall estat previ, problemes manteniment i accessibilitat paviment llamborda-gespa.
Estat previ, problemes manteniment i accessibilitat paviment llamborda-gespa.

 

Després del seu ús durant anys s’ha comprovat la problemàtica de manteniment i de risc de caiguda que ha comportat la zona de paviment amb llamborda-gespa.

Donat a que l’estat habitual és deficient, el manteniment costós i que es veurà afectat per les obres de la junta dilatació; es decideix fer un projecte que inclogui i doni solució a aquests dos problemes.  

 

Detall obres durant l’execució.

 

Detall obres durant l’execució, amb el paviment col·locat de forma continua.

 

Comments are closed.