Segueixen a bon ritme les obres de renovació d’un tram de la xarxa de distribució d’aigua potable a la urbanització Rosamar, de Santa Cristina d’Aro. 

L’empresa Massachs està executant aquest projecte d’obra civil, on els treballs principals consisteixen en:

excavació i moviment de terres

enderroc i gestió residus, de l’antiga xarxa i de ferms

instal·lació de la nova xarxa de distribució d’aigua potable (tubs, hidrants , vàlvules..etc)

rebliment i reposició de ferms. 

 

La qualitat i el rigor son dos pilars bàsics per la nostre feina. L’empresa Massachs Obres i Paisatge ofereix les millors garanties aplicant el amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra a estat actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra ha complert amb un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra s’ha realitzat amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

Comments are closed.