Acabada l’actuació d’urbanització i millora de l’aparcament amb terra estabilitzada amb el sistema SAULO SOLID a Quart, Girona.

S’ha condicionat l’aparcament tot ordenant l’espai i definint les places, s’ha instal·lat el servei d’enllumenat públic, s’ha realitzat la formació dels escocells i zones verdes i com a paviment s’ha procedit a l’estabilització del sòl.

Paviment terra estabilitzada SAULO SOLID Quart06

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha dut a terme l’ubanització d’aquesta obra i els serveis tècnics de l’ajuntament han confiat en la seva tecnologia aplicant el sistema SAULO SOLID per l’estabilització del paviment de terra.

Els paviments de terra simplement compactada pateixen molt l’erosió provocada per les pluges i també l’erosió del paviment d’un aparcament de terra on la seva intensitat de ús és molt elevada tendeix a quedar en mol mal estat o fins i tot impracticable.

La terra estabilitzada és una alternativa de fer un paviment de formigó o un aparcament d’asfalt que produirien un impacte paisatgístic molt fort en la seva ubicació. L’estabilització mitjançant lligams i additius naturals amb el sistema certificat SAULO SOLID aconsegueix unes altes característiques tècniques i mecàniques amb un manteniment quasi inexistent.

Així doncs, per solucionar els problemes d’erosió com la formació de regueres, zones amb excés de fang, pedres i en definitiva tenir un paviment de terra tècnicament apte sense manteniment durant molt temps, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Quart van decidir aplicar el procediment SAULO SOLID.

 

Un paviment de terra estabilitzada es pot utilitzar en diversos àmbits on es te clar que es vol respectar un entorn natural, és un sistema respectuós amb el medi ambient i s’integra totalment amb la natura.

Per més informació o altres exemples d’obres pot consultar la pàgina: www.saulosolid.com

Paviment terra estabilitzada SAULO SOLID Quart09          Paviment terra estabilitzada SAULO SOLID Quart07Paviment terra estabilitzada SAULO SOLID Quart08

 

 

 

Comments are closed.