Millores d’accessibilitat a l’espai adjacent de l’ Audiència Provincial de Girona.

 

sense ttol22

L’espai lliure adjacent a la nova Audiència Provincial de Girona  s’ha adjudicat i executat per l’empresa Massachs durant els mesos de juliol i agost d’aquest estiu.

L’Ajuntament de Girona va aprovar el mes de desembre passat el projecte d’urbanització d’aquest espai a la nova Audiència. Es tracta d’una intervenció al barri Güell-Devesa, en un franja lliure sense urbanitzar al marge dret del riu Güell, que se situa entre el conjunt del nou edifici de l’Audiència de Girona, la nova plaça de Josep M. Lidón i l’avinguda de Josep Tarradellas.

«Amb aquesta obra dignificarem aquest espai lliure que hi ha entre la plaça de Josep M. Lidón i el riu Güell. A més, es tracta d’una actuació necessària en aquest barri, confluència de diversos equipaments de ciutat i punt important de trànsit de persones i vehicles de Girona», ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats, Carles Ribas.

 

sense ttol2223

El projecte preveia ampliar i acabar la vorera del tram entre el carrer de Joan Pons i l’Audiència, la qual cosa millora l’accessibilitat d’aquest tram de l’avinguda de Josep Tarradellas. Aquesta actuació suposa una variació en les rasants actuals dels marges, que implica l’adequació de les baranes existents i la instal·lació de noves baranes per garantir una protecció envers el desnivell. Per altra banda, es preveu l’adequació de l’espai entre la plaça de Josep M. Lidón i el riu Güell amb l’adequació i enjardinament del talús.

L’enjardinament de la zona, que es farà a partir del novembre, consistirà en diferents plantacions d’espècies adaptades a l’entorn i amb unes necessitats hídriques baixes. D’aquestes, se n’han escollit les següents: 18 Populus Nigra italica vestits des de la base per crear una pantalla de protecció visual cap als vials, una plantació d’arbustiva a la zona del mig i de baix del talús i la plantació d’un grup de 6 arbres a la zona on s’eixampla la vorera (es tracta de l’espècie Acer platanoides Emerald Queen).

 

virtual-urbanitzacio-palau-justicia

sense ttol 4

Comments are closed.