Durant els darrers mesos de Novembre i Desembre del 2014 l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha dut a terme diverses obres on ha pogut aplicar els seus diferents serveis i noves tecnologies oferint les millors solucions tècniques per cada projecte.

Paviment de formigó amb diferents acabats, urbanització carrers, aparcaments i places, formació de paviments de llamborda, paviments de terra estabilitzats amb el sistema SAULO SOLID, mur de gabions de pedra, esculleres i rocalles, entre d’altres.

Condicionament del aparcament del carrer Ginebra

Aquesta actuació va consistir en la neteja de la parcel·la amb el seu corresponent moviment de terres, la formació de les noves pendents del terreny i la pavimentació amb formigó remolinat de l’aparcament.

També es van realitzar les feines de senyalització vertical i horitzontal, la creació dels escocells i la col·locació d’unes llambordes drenants.

 

 

Millores al Parc de les Eres: Urbanització de l’aparcament i del nou espai pipi-can

A l’actuació del aparcament es va dur a terme un terraplè amb contenció mitjançant un mur de gabions coronats amb una balla de panells electrosoldats. Es va construir una escullera, les zones enjardinades i es van crear els escocells amb travesses ecològiques de pi. Finalment, per evitar el manteniment i l’erosió del paviment de l’aparcament es va estabilitzar la terra mitjançant additius naturals aplicant el sistema certificat SAULO SOLID.

 

 

Dins del Parc de les Eres de Sant Feliu de Guíxols es va procedir a millora  d’alguns trams de terra dels camins i accessos del parc. Per evitar la formació de regueres, fang i nova vegetació els serveis tècnics varen optar per estabilitzar la terra mitjançant additius naturals amb el sistema certificat  SAULO SOLID.

La terra estabilitzada aquest sistema aconsegueix que el paviment de terra es mantingui en bones condicions per l’ús projectat durant anys. SAULO SOLID manté l’aspecte natural, s’integra totalment amb la natura i és respectuós amb el medi ambient.

 

Comments are closed.