Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han tornat a confiar en les nostres tecnologies SAULO SOLID i TERRA SOLIDA  per l’estabilització del camí de les Comes.

Camí de Les Comes de Sant Feliu de Guíxols - Estabilització SAULO SOLID i TERRA SOLDIA

El camí de les Comes és l’accés principal aquest veïnat de Sant Feliu de Guíxols i el seu entorn natural ha sigut determinant per què no s’hi hagi urbanitzat amb paviments de formigó o asfalt amb el considerable impacte ambiental i paisatgístic que suposaria.

Aquest, com tots els camins de terra s’erosionen molt fàcilment ja sigui pel seu propi ús amb trànsit rodat o pels agents meteorològics. En cada tongada de pluges el camí de les Comes solia quedar impracticalbe, essent necessari un manteniment constant per mantenir el camí en bones condicions d’ús pels veïns.

L’actuació que s’ha realitzat és l’estabilització del camí mitjançant additius i lligams naturals per aconseguir incrementar la resistència del paviment de terra i retardar l’aparició de regueres, fang i nova vegetació.

Després de les actuacions com la parada de taxis del passeig del mar (farà ja 4 anys), trams del carril bici del carrilet amb forta pendent, tota la plaça Cervantes, tot el paviment del aparcament del Parc de les Eres, la prolongació de la rambla Vidal,.. on l’empresa Massachs ha aplicat els seus sistemes d’estabilització certificats amb resultats del tot favorables, els serveis tècnics de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han decidit confiar en els sistemes SAULO SOLID i TERRA SOLIDA per l’estabilització del camí de les Comes. 

En aquesta actuació s’han aplicat els dos sistemes per aplicar la solució més idònia en cada tram del recorregut.

Amb el sistema SAULO SOLID s’aporta una capa de Sauló Parc, un àrid tecnològicament millorat, barrejat amb la proporció de lligams i additius òptima de manera totalment homogènia, estès amb estenedora i compactat amb corró metàl·lic i corró pneumàtic.

En un altre tram es va decidir utilitzar el sistema TERRA SOLIDA que utilitza l’àrid existent, triturant inclús les pedres fins aconseguir una subbase adient, on s’hi afageix la proporció d’additius i lligams òptima i es compacta amb corró metàl·lic i corró pneumàtic.

Amb els dos sistemes es garanteix la perfecte aplicació dels additius i lligams de forma homogènia en la mescla de l’àrid per aconseguir un paviment amb una resistència el màxim d’homogènia.

El resultat és un paviment natural de terra amb una alta resistència a l’erosió, que restarà en condicions pel seu ús durant anys, respectuós amb el medi ambient i integrat totalment a la natura.

 

Comments are closed.