Construcció mur verd com alternativa a una rocalla o a un mur de formigó.

El sistema de construcció de mur verd és una solució constructiva de bioenginyeria que permet construir un mur de contenció de terres amb el mínim impacte paisatgístic.

Consisteix en la construcció de un mur mitjançant malles de ferro d’alta resistència, geotèxtils i material de replè. Un cop acabat es contempla l’aplicació de una hidrosembra per què s’integri amb el paisatge. Aquest sistema permet construir un mur d’aproximadament 80º d’inclinació i sense limitacions d’altura.


Tan mateix, disposem d’un camió en el nostre parc de maquinària que ens permet arribar amb la grua fins a 21 metres i treballar amb la bivalva per fer el terraplenat per capes del mur verd en cas de realitzar-se en llocs dificultat d’accés.

Tot seguit un reportatge fotogràfic de la derrera actuació realitzada aquest mes de Juliol:

Construcció mur verd 01Construcció mur verd 02

 

Construcció mur verd 03Construcció mur verd 04

 

Construcció mur verd 05Construcció mur verd 06

 

Construcció mur verd 07Construcció mur verd 08

 

Construcció mur verd 09

Construcció mur verd 10

 

Construcció mur verd 11Construcció mur verd 12Construcció mur verd 13

 

Construcció mur verd 14

 

Construcció mur verd 15Construcció mur verd 16Construcció mur verd 17

 

 

 

Comments are closed.