L’Ajuntament de Llagostera, torna a confiar en la nostra empresa, per l’execució de diverses actuacions de millora de diversos camins veïnals, donada l’experiència que la nostra empresa disposa en aquest tipus d’activitats de manteniment, ja que les porta realitzant des de fa més de 50 anys per diversos Ajuntament i d’altres administracions, amb total èxit.

 

Quina era la problemàtica?

 

L’ús per maquinària rural i l’erosió causada per la climatologia al llarg de l’any, fan que diversos camins rurals del municipi es vegin malmesos, provocant escorrenties de terra, aparició de regueres, zones amb excés de fins, aflorament de vegetació.

 

Per aquesta raó, i amb la finalitat de dotar als seus usuaris d’uns camins transitables amb la millors condicions d’ús i seguretat, se’ns ha encarregat la millora dels mateixos pel que hem executat diferents treballs, consistents en:

 

  • – La millora superficial del camí de terra existent, amb el reperfilat de la traça del camí, i l’aportació de tot-ú mecànicament piconat.
  • – L’aportació, estesa i piconat de subbase de sauló 0/25
  • – L’aportació, estesa i piconat de gresa de tall
  • – Reacondionament de la cuneta

 

Detall manteniment camins rurals
Detall manteniment camins rurals

 

Procés d’execució:

  • Llagostera_Execució Manteniment de Camins 1
  • Llagostera_Execució Manteniment de Camins 2
  • Llagostera_Execució Manteniment de Camins 4
  • Llagostera_Execució Manteniment de Camins 3

 

Comments are closed.