S’han finalitzat amb total èxit  les obres per l’execució del Projecte d’Adequació parcial dels Jardins Juli Garreta que han dotat a aquest espai de 1.957 m2, d’un canvi estètic que ha millorat i dignificat la zona, tot fent-la més diàfana per a dur a termes les diferents activitats que allà es porten a terme al llarg de l’any.

Les obres van ser adjudicades a MASSACHS per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per un import de 57.025 euros.

 


Les obres han contemplat:

 

  • Enderrocs: S’han retirat els dos parterres longitudinals de cada extrem substituint-los per jardineres individuals realitzades amb acer corten, a cadascun dels arbres. Aquestes jardineres de dimensió més reduïda a les pre-existents, permetran el manteniment de tots els arbres existents alhora que permeten eixamplar l’espai. La resta de mobiliari urbà (bancs, carpa,…) va ser enretirat a l’inici de les obres, i es va recol·locar al finalitzar les obres.
  • Moviment de terres – Pavimentació: S’ha retirat la capa de sauló existent de la zona central i s’ha pavimentat amb el sistema certificat SAULO SOLID, donant solució als continus problemes d’embassaments i de fang que es produïen en períodes de pluja. A les zones laterals s’ha substituint la capa de sauló superficial, per una capa d’àrid tècnicament millorat SAULOPARC.
  • Instal·lacions: S’ha dut a terme una millora de les instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal.lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum i reforçant la connexió elèctrica.

     

     

     

SAULO SOLID  és un paviment de terra estabilitzada, que conserva un aspecte natural, s’integra perfectament amb l’entorn i és respectuós amb el medi ambient.

Un paviment SAULO SOLID evita la formació de regueres, fang i nova vegetació. Aquest paviment no s’erosiona amb les pluges i resta sempre amb una correcte planimetria apte per cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda.

Amb l’estabilització de terra SAULO SOLID es solucionen els problemes de erosió, resta en perfectes condicions pel se ús i no es necessari cap manteniment durant molt anys.

 

 


 

 

Comments are closed.