Dins de l’actuació integral per la creació d’una zona d’esbarjo i esports del Càmping Riembau, de Platja d’Aro, hem executat la formació d’un SISTEMA INFILTRACIÓ AIGUA DE PLUJA AL SUBSÒL, que consisteix en un sistema de drenatge sostenible i eficient pels sòls pavimentats, que contribueix a la recàrrega hídrica dels aqüífers.

 

El càmping es troba en una zona molt planera i la xarxa de pluvial existent no pot evacuar les aigües quan es produeix un xàfec intens en poca estona.

El sistema tradicional exigeix la canalització de tuberies cada cop més grans i més profunditat; fins el punt de desaigua; essent una actuació costosa i perjudicial pel medi ambient.

La construcció d’un punt d’infiltració d’aigua de pluja permet que aquestes es recollin dins l’estructura de blocs construïda, evacuant les aigües superficials de la zona, i permeten que aquestes es vagin filtrant al subsòl sorrenc.

 

Amb aquest sistema es descarrega una part del cabal de la xarxa de pluvials existent, es solucionen els problemes de inundació o grans basals en cas de pluges molt intenses i contribueix a la recàrrega hídrica de l’aqüífer del riu Ridaura.

L’any 2014 ja vàrem realitzar una primera actuació pel mateix Càmping Riembau,  els problemes de drenatge en una zona impermeabilitzada amb paviment asfàltic on la xarxa existent era insuficient i amb aquella actuació es va aconseguir solucionar amb resultats excel·lents. 

Després d’un parell de mesos i uns quants xàfecs primaverals el resultat ha sigut plenament satisfactori, i s’estan estudiant altres ubicacions per futures actuacions similars.

 

El departament I+D de l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu fa uns quants anys que segueix i estudia les diferents tecnologies, productes, marques i sistemes de recàrrega hídrica del subsòl del mercat.

Durant aquest temps hem executat diversos projectes de sistemes drenant amb blocs de infiltració i d’emmagatzematge per reg de l’aigua de pluja, amb una gran satisfacció pels nostres clients .

Posem a la seva disposició els nostres coneixements i els oferim la possibilitat d’aplicar aquestes noves tecnologies.

Enllaç FOLLETÓ INFORMATIU en Pdf: MASSACHS. Recàrrega hídrica

Per més informació, estudis, pressupostos i execució d’obres, posi’s en contacte al:

  • info@massachs.com
  • 972 837 113 

 

Comments are closed.