Dins l’actuació d’urbanització que uneix els Carrers Josep Maria de Sagarra i Carrilet, a la Via Verda de Santa Cristina d’Aro, hem dut a terme una nova zona de jocs i esbarjo que ha revitalitzat tota la zona.


 

* S’ha executat una zona de jocs infantils al Carrer Josep Maria de Sagarra, envoltada amb tanca de fusta, on l’Ajuntament ens a permès naturalitzar el projecte utilitzant fusta d’acàcia en comptes del tradicional pi tractat, que està donant tan mals resultats d’envelliment.

 

* També hem construït un pont amb baranes de fusta d’acàcia que dona una gran harmonia al conjunt.

Pont de fusta d’acàcia, que aconsegueix una llarga durabilitat en perfectes condicions.

 

* Per tal de naturalitzar la llera de la riera, s’ha executat l’empedrat, amb pedra de la zona, amb un resultat del tot agradable, al contrari del formigó previst inicialment.

 

Perfecta integració de la llera de la riera, amb empedrat de pedra de la zona.

 

El resultat a entusiasmat als veïns que seran els usuaris principals d’aquesta nova zona de jocs.

 

Comments are closed.