Massachs posa en coneixement de tots els ents locals interessats, que el passat 30 de maig del 2018, va ser publicada al DOGG, núm. 7630, la Resolució TES/1004/2018, de 16 de maig del 2018, per la convocatòria d’ajuts per la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 399615), que convoca anualment l’Agència de Residus de Catalunya.

  • Segons declara l’ARC, l’objecte d’aquest ajuts és fomentar la promoció d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres que es facin dins del marc de competència municipal.

 

  • L’import que s’assigna a la convocatòria per a l’any 2018 és d’un milió vuit-cents mil (1.800.000,00) euros.

 

  • Aquest any s’aporta la novetat que, a més de subvencionar únicament l’adquisició d’àrid reciclat, es subvencionarà també part del transport i l’estesa.

 

  • Data límit de presentació de la sol.licitud: fins el 31 de juliol de 2018.

__________________________________________________________

 

Massachs Obres i Paisatge, es posa a la disposició dels ens locals que es presentin a la convocatòria, com a gestor autoritzat subministrador d’àrid reciclat amb marcatge CE, sent coneixedor dels requisits que la subvenció sol.licita i de la documentació necessària segons les bases de l’ajut referenciat, com ho testifica la col.laboració amb diversos Ajuntaments del nostre entorn que vàren dipositar confiança en nosaltres, en passades convocatòries.

 

 

Per a més informació, faci click.

 

Comments are closed.